Fra teori til praksis

Høsten 2019 var nyhetsbildet preget av hunder som døde av akutt, blodig diaré, tilsynelatende uten noen klar årsak. Man kunne ikke utelukke at dette var en smittsom sykdom. Sentralt i søket etter en forklaring stod diagnoseregisteret Pyramidion.

Hver diagnose som ble stilt av norske veterinærer ble registrert hos DyreID. Dette gjorde det mulig å kartlegge sykdomsutvikling i sanntid.

Denne akutte diaresykdommen hos hund høsten 2019 var det første tilfellet hvor Pyramidion fikk demonstrert sin store nytteverdi i praksis. Gjennom Pyramidion har Mattilsynet og Veterinærinstituttet kunnet motta statistikk over tilfeller av diaré og blodig diaré for perioden, samt tall for sammenligning fra mai til juli. Slik har registeret bidratt til å kvalitetssikre kunnskap om sykdomsbilde og utbredelse i en krevende situasjon. Vi har levert data på både forekomst og sted, og de har stemt overens med funnene til Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Sitater i forbindelse med blodig diare sykdomsutbrudd
høsten 2019:

«DyreID har i denne saken bidratt med kontaktinformasjon ut til veterinærer og klinikker, samt svært nyttig informasjon om sykdomsdiagnoser. DyreIDs sentrale diagnoseregister Pyramidion gir fantastiske muligheter til sykdomsovervåking, vurdere sykdomsspredning ved utbrudd, forskning og varsling.» sier Ann Margaret Grøndahl, Mattilsynets seksjonssjef for dyr på Romerike og i Oslo, Asker og Bærum.

Også Veterinærinstituttet ser registeret som et
kjærkomment tilskudd

«Vi trenger å vite om sykdomsbildet har vært normalt. Er dette variasjoner vi finner fra år til år, eller er dette et utbrudd. Det å få dette systemet nå vil være en stor hjelp for oss i arbeidet vårt.» uttalte kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet til NRK.

Tabellen viser daglig forekomst av diaré (blå stolpe) og blodig diaré (rød stolpe) i tidsperioden 06.09-25.09.2019. Dette viser nytteverdien av systemene utviklet via Pyramidion.

DyreID ble informasjonskanal

Samtidig som Pyramidion bidro med sanntid forekomst av diare, har Mattilsynet og Veterinærinstituttet brukt DyreID som kanal for informasjon og varsling ut til veterinærer og klinikker.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg